Brosjyren gjør kort rede for bakgrunnen og hvorfor senteret er nødvendig. Størst plass er viet til det spørsmålet som har vakt størst engasjement, det vil si lyd og støy.

– Vi tar lokalbefolkningens bekymringer på alvor, og har arbeidet med å få støybildet så lavt som mulig, ikke minst av hensyn til barn, ungdom og de som skal arbeide på senteret, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

– Det er likevel ingen tvil om at regjeringen arbeider for å realisere senteret, og vi sikter mot å starte byggingen i mars 2018. Det er viktig å huske på at senteret vil ha en rekke positive effekter for nærområdet, blant annet flere innbyggere, flere besøkende og økt næringsvirksomhet, sier Amundsen.

Les brosjyren her: Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud (PDF, 8 mb)

Lavoppløst versjon: Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud (PDF, 1 mb)