Det aktuelle dokumentet er et prosjektnotat fra SINTEF, med tittelen «Premisser for beregning av støy fra helikopteraktivitet ved politiets beredskapssenter».

Last ned dokumentet her (PDF)

Alle premisser for støyrapportene fremkommer for øvrig av støyrapportene som er vedlagt reguleringsplanen. Justis- og beredskapsdepartementet har selvsagt ikke gitt noen faglige føringer, kun aktivitetsbeskrivelser.