Hensikten med møtet var å informere om bakgrunnen for at senteret planlegges på Taraldrud i Ski kommune, senterets utforming og funksjoner, samt hvilke tiltak som er innført etter at reguleringsplanen har vært på høring.

Justis- og beredskapsministeren orienterer om det nye beredskapssenteret.
Justis- og beredskapsministeren orienterte om det nye beredskapssenteret. (Foto:  JD)

Programmet for møtet var som følger:

  • Introduksjon ved justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen
  • Kort historikk, ved Thor Arne Aass, ekspedisjonssjef i Politiavdelingen
  • Presentasjon av anlegget, og justeringer gjort etter høringsrunden, ved Paul Torgersen, prosjektleder i Metier AS
  • Objektsikring, ved Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo)
  • Brukerperspektivet, ved Helge Mehus, leder av beredskapstroppen og Freddy Rotseth, leder av Polietis helikoptertjeneste

Mange spørsmål

Etter innledningene stilte gjestene en rekke spørsmål til innlederne. Spørsmålene handlet blant annet om støy, bruk av helikoptre, og utendørs og innendørs trening.

Justis- og beredskapsministeren var fornøyd med at det stilte så mange på møtet, og han oppfordret politikerne til å ta ansvar.

– Jeg syns dette har vært et nyttig møte. Beredskapssenteret handler om vår evne til å håndtere terrorangrep og andre kritiske hendelser. Det er av nasjonal interesse at senteret blir realisert, og som politikere har vi et overordnet ansvar for å sikre landets innbyggere. Derfor kan ikke senteret nå bli gjenstand for en politisk dragkamp, sa justis- og beredskapsministeren.

Politkere som deltok på møtet.
Møtet var godt besøkt, med om lag 30 politikere fra Oslo og Akershus og stortingets justiskomité. (Foto: JD)