En fornøyd Sylvi Listhaug markerer byggestarten sammen med Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo og Freddy Rotseth, leder for Politiets helikoptertjeneste.
En fornøyd Sylvi Listhaug markerer byggestarten sammen med Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo og Freddy Rotseth, leder for Politiets helikoptertjeneste. (Foto: JD)

– Det er en fantastisk dag når vi endelig kan starte å bygge et beredskapssenter for hele landet, sier Sylvi Listhaug.

– Beredskapssenteret er en del av en storstilt satsing på beredskapen i Norge. I løpet av de siste årene er beredskapstroppen styrket med over 50 prosent, og i politidistriktene – fra Finnmark til Agder – har utrykningsenhetene hatt en like stor vekst. Nå er det beredskapssenteret som står for tur, og sammen med anskaffelsen av nye politihelikoptre gir dette et historisk og etterlengtet løft for den nasjonale beredskapen, sier Listhaug.

Byggearbeidene vil pågå fram til politiet tar over senteret 1. september 2020. Samlet kostnadsramme for prosjektet er 2,6 milliarder kroner.