Representanter fra Justis- og beredskapsdepartementet, politiet, Metier og Asplan Viak var til stede for å orientere og svare på spørsmål.

Hensikten med de åpne møtene var å:

  • orientere om prosjektet nytt beredskapssenter
  • orientere om reguleringsprosessen og planprogrammet
  • få innspill til reguleringssaken
  • besvare spørsmål.

Mange spørsmål

I løpet av de to åpne møtene kom det en rekke spørsmål om blant annet støy, kulturminnesmerker, tilgangen til Marka, konsekvenser for barn og unge og miljøhensyn. Innspillene ble notert, og vil bli vurdert i den videre prosessen.

De som var til stede ble også oppfordret til å sende innspill til planprogrammet innen 7. desember.

Innspillene skal sendes til:
Justis- og beredskapsdepartementet

Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo

Presentasjon

Har kan du laste ned presentasjonen fra de åpne møtene.

Hele presentasjonen (PDF, 6 mb)

Kapitler i presentasjonen: