Veiledningssamling: Medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter i statlige virksomheter

Date: 10. desember 2015

Time: 12:15 – 14:15

Samlingen arrangeres av Difi og vil gi en generell gjennomgang av medfinansieringsordningen samt veiledning i utfylling av søknad og utarbeidelse av samfunnsøkonomisk analyse.

Det er dessverre for sent å melde seg på samlingen, men man kan delta via Skype eller Lync.

Klikk her for mer informasjon om samlingen og hvordan man kan delta via Skype eller Lync.