Utredningsinstruksens minimumskrav og forenklet analyse

Date: 19. oktober 2017

Time: 09:00 – 15:30

I utredningsinstruksen stilles det tydelige minimumskrav til utredninger av statlige tiltak. Virksomheten som skal utrede skal alltid svare på seks spørsmål. Kravene til hvor omfattende utredningen skal være, øker med størrelsen/omfanget på de forventete virkningene av tiltakene som skal utredes, og om tiltaket reiser viktige prinsipielle spørsmål.

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) arrangerer kurs i utredningsinstruksen hvor følgende temaer vil bli gjennomgått:

  • Når må dere utrede?
  • Hvordan kan dere besvare de 6 spørsmålene i utredningsinstruksen?
  • Hvordan kan dere vurdere hvor grundig utredningen bør gjøres?

For mer informasjon og påmelding, klikk her.