Statsviterkonferansen 2016

Date: 4. november 2016

Time: 09:30 – 17:00

Statsviterkonferansen arrangeres for alle statsvitere, praktikerne innenfor faget som ønsker faglig påfyll, og de som arbeider med forskning og undervisning. Tradisjonelt arrangeres konferansen hvert år, men de siste årene har det vært flere avvik fra dette. Det nye styret forsøker å avholde en statsviterkonferanse i året.

Konferansen retter blikket både innover og utover. Blant de temaene som skal diskuteres og analyseres finner vi  kommunereformen, byråkratrollen og forvaltning under press, Brexit og den amerikanske valgkampen. Dessuten vil konferansen se nærmere på effektene av tre år med en blå-blå regjering.

For mer informasjon om konferansen og påmelding, klikk her.