Statssekretærene i spenningsfeltet mellom politikk og fag (for medlemmer)

Date: 27. april 2017

Time: 17:00 – 18:45

Det nordiske administrative forbund, Den norske avdeling, inviterer til medlemsmøte om statssekretærene – i spenningsfeltet mellom politikk og fag.

De siste tiårene har vi vært vitne til en jevn vekst i antall statssekretærer i departementene. Bidrar veksten til en tydeligere og mer beslutningsdyktig politisk ledelse, eller bidrar veksten til ansvarsuklarhet og mer fokus på mediehåndtering? Og påvirker veksten i antall statssekretærer departementenes faglige rådgivning og embetsverkets rammevilkår?

Førsteamanuensis Jostein Askim ved Institutt for statsvitenskap, UiO, vil innlede om temaet. Innledningen vil bli kommentert av tidligere departementsråd i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum, og tidligere statssekretær på Statsministerens kontor og i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Inger Anne Ravlum.

For mer informasjon, påmelding og innmelding, klikk her.