Statlig ledelse i endring – workshop for HR

Date: 13. desember 2016

Time: 09:00 – 12:00

Forvaltningen står ved et vendepunkt. Vi må gjøre mer med mindre ressurser, og lederrollen er i endring. Difi har fått ansvar for å bygge ut kompetansetilbudet til ledere i staten, og inviterer HR i statlige virksomheter til å dele erfaringer og utfordringer knyttet til utvikling av ledere. Dette er en gyllen mulighet til å påvirke hva Difi utvikler av kompetansetilbud til ledere.