Seminar om organisering av digitaliseringsansvaret i Norden

Date: 24. april 2017

Time: 10:00 – 11:30

Sted: Akersgata 64, Hovedbølet
Påmelding: Innen 20. april til timothy.szlachetko@kmd.dep.no

Norge ligger langt framme når det gjelder digitalisering, men en tilbakevendende diskusjon er hvordan vi organiserer digitaliseringsansvaret.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det danske konsulentfirmaet Struensee & Co gjennomført en kartlegging av organiseringen og styringen av digitaliseringsansvaret i Danmark, Finland, Sverige og Norge.

KMD inviterer til et mini-seminar hvor Struensee & Co vil presentere funn fra kartleggingen, etterfulgt av kommentar fra statssekretær Paul Chaffey.

Velkommen!
Videresend gjerne invitasjonen til interessenter i egen virksomhet.