Personvern i algoritmenes tidsalder (for medlemmer)

Date: 30. mars 2017

Time: 18:00 – 21:00

Det nordiske administrative forbund, Den norske avdeling, inviterer til årsmøte med foredrag om personvern i algoritmenes tidsalder.

Digitaliseringen av samfunnet fører til at stadig flere avgjørelser treffes av datamaskiner, det være seg lånesøknader, kredittvurderinger og trygdeytelser. I USA kjøres dype datasøk for å vurdere om straffedømte kan prøveløslates, og snart kan en maskin stille mer presise medisinske diagnoser enn mennesker. Dette krever behandling av enorme mengder data om hver og en av oss, ofte av svært sensitiv karakter. Hva betyr denne utviklingen for borgernes personvern?

Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, deler sine betraktninger i årsmøteforedraget.

For mer informasjon, påmelding og innmelding, klikk her.