Partnerforums høstkonferanse: Forskning og politikk – bedre bruk av forskning

Date: 18. november 2016

Time: 09:00 – 15:00

Politiske beslutninger skal bl.a. basere seg på forskning og fagkunnskap. Relasjonen mellom forskere og statsforvaltning er utfordrende å forstå. Hva skal til for å oppnå bedre bruk av forskning?

Partnerne har spilt inn ønsker til programmet. Aktørene må utfordres for å bli mer relevante, vi må snakke mer på tvers.

  • Treffer forskningen de viktigste behovene samfunnet har? Hvordan møter Forskningsrådet utfordringene?
  • Hvordan tilrettelegger departementene for kunnskapsbasert politikk?
  • Forskning på og for offentlig sektor – muligheter og vanskeligheter
  • Forskernes møte med en ny medievirkelighet
  • Forskning på politisk brennbare temaer
  • Mulige veier videre

For mer informasjon og påmelding, klikk her.