Partnerforum inviterer til: Frukostmøte – Sosialt byråkrati? Innovasjon, prøving og feiling i sosiale media

Date: 4. april 2017

Time: 08:15 – 10:00

Stad: Akersgata 59, R5. Registrering frå kl. 07.45

Det finst i dag ingen overordna retningslinjer for bruk av sosiale media i forvaltninga, men nesten alle departement er til stades på plattformer som Facebook og Twitter.

  • Korleis tilpassar embetsverket seg format som fremjar det uformelle, som skal engasjere og skape trafikk?
  • Korleis sikre at innhald og form er korrekt, transparent og tar omsyn til personvern? Sosiale media har ofte vore introdusert gjennom ein prøve-og-feile-prosess. Seminaret går blant anna gjennom nokre tilfelle der ting ikkje har gått heilt etter planen.

Program

Sosialt byråkrati? Innovasjon, prøving og feiling i sosiale media

  • Kjersti Thorbjørnsrud, forskar ved Institutt for samfunnsforskning
  • Tine Ustad Figenschou, førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og medier; HiOA

Arbeidstittel: Forvaltinga sine  erfaringer og utfordringar med sosiale medier 

  • Kjell Brataas, seniorrådgjevar Samferdselsdepartementet

Diskusjon – spørsmål og kommentarar

  • Diskusjonsleiar: Aslak Bonde, politisk journalist

 

For mer detaljert program se her.

Påmelding: Partnerforums nettside

 

 

Vel møtt!