Nye krav til forvaltningen – hva trenger du som leder?

Date: 23. september 2016

Time: 09:00 – 13:00

Forvaltningen står ved et vendepunkt. Vi må gjøre mer med mindre ressurser, og lederrollen er i endring. Program for bedre styring og ledelse i staten har som at av sine mål at statlige ledere tar ansvar og utnytter sitt handlingsrom. Et tiltak for å nå målet er at Difi skal bygge ut kompetansetilbudet til ledere i staten. Kompetansetilbudet skal møte nye krav til blant annet økt resultatorientering, mindre detaljstyring og mer samhandling. 23. september 2016 arrangerer Difi en workshop hvor lederne kan være med å påvirke utviklingen av kompetansetiltak.

Klikk her for nærmere informasjon og påmelding til workshopen.