Møte om Digital Agenda og fremleggelse av IT i praksis – med Jan Tore Sanner

Date: 24. august 2016

Time: 09:45 – 13:00

Arrangør
IKT-Norge

Program
10.00-10.30: Statsråd Jan Tore Sanner presenterer regjeringens ambisjon med Digital Agenda  for Norge  ”IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet.” Hva skal prioriteres og hvilke grep må til.
10.30-11.30: Rambøll presenterer IT i praksis 2016 – digitaliseringsrapporten
11.30-12.15: Paneldebatt
12.15-13.00: Lunsj og mingling

Klikk her for mer informasjon og påmelding.