Møte i nettverk for program- og porteføljestyring: Skifte av fokus fra porteføljestyring til programstyring

Date: 2. mai 2016

Time: 11:30 – 15:00

Etter initiativ fra Difi, har det utviklet seg et selvgående nettverk for program- og porteføljestyring som utvekslet erfaringer og samarbeidet om å intensivere sitt forbedringsarbeid innen disse områdene. I første omgang har nettverket fokusert på porteføljestyring, men nå vil fokus dreie over mot programstyring.

På seminaret vil du få en introduksjon av rammeverket for programstyring (MSP) og en forklaring på sammenhengen mellom prosjektstyring (PRINCE2), programstyring (MSP) og porteføljestyring (MoP). Du vil også få en kort introduksjon til Difis nye virkemidler og hvordan disse henger sammen med Prosjektveiviseren.

Samlingen skal være en avrunding av nettverkets arbeid med porteføljestyring og en kick-off for arbeidet med programstyring.

For å bidra til læring og deling på tvers, inviterer vi bredere enn nettverket for program- og porteføljestyring til denne samlingen.