Hvordan kan tjenestedesign og innovasjon gi en bedre og mer effektiv offentlig sektor?

Date: 7. november 2016

Time: 09:00 – 12:00

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP) i Norsk design og arkitektursenter (DOGA) inviterer ledere og sentrale fagpersoner til seminar om bruk av tjenestedesign i offentlig sektor.

Vi deler erfaringer fra tre innovasjonsprosjekter i helsesektoren som har brukt tjenestedesign.  Hva kan resten av offentlig sektor lære av disse?

For mer informasjon og påmelding, klikk her.