EU/EØS frokostseminar: Ny utredningsinstruks og EØS-notatene: Hva kreves? Hvordan skrive gode EØS-notater?

Date: 11. februar 2016

Time: 08:00 – 10:00

Målgruppe: Ledere og saksbehandlere som jobber med EU-regelverk som skal gjennomføres i norsk rett.

EØS-notatene er et sentralt redskap i denne prosessen, både for å dele informasjon og vurderinger om rettsaktene internt i forvaltningen, og som informasjonskanal til Stortinget, næringsliv og andre interessenter.

Klikk her for mer informasjon om seminaret og påmelding.

Seminaret inngår i Difis program for EU/EØS kompetanse våren 2016.