Asyltilstrømningen høsten 2015: Byråkratisk krisehåndtering eller krise i byråkratiet?

Date: 27. oktober 2016

Time: 17:00 – 19:00

Det nordiske administrative forbund avholder medlemsmøte torsdag 27. oktober. Terje Sjeggestad, ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet, holder en innledning om asyltilstrømningen høsten 2015. Han vil gi innblikk i hvilke utfordringer som oppstod i skjæringspunktet mellom behov for raske løsninger, ønsket politikk og forsvarlig forvaltning.

For mer informasjon om arrangementet og påmelding, klikk her.