ARENA og Partnerforum inviterer til åpent aktualitetsseminar: Økonomers innflytelse i offentlig politikkutforming

Date: 22. mai 2017

Time: 12:00 – 14:00

Place: Akersgata 64-68, Oslo. Auditoriet. Enkel lunsj fra 11.30

Seminar om hvordan økonomer har stått bak en rekke markedsorienterte reformer de siste tiårene. Johan Christensen presenterer en sammenliknende studie av økonomers rolle i embetsverk og utformingen av reformer i fire land.

  • Hvilken virkning har økonomenes inntog i departementene hatt på forholdet mellom embetsverk og politikere, og på politikkens innhold?
  • Hvorfor har økonomene fått så stor innflytelse?
  • Er dette et særnorsk fenomen?

 

Program

  • Velkommen ved Cathrine Holst, ARENA og Partnerforums sekretariat
  • Økonomers innflytelse i offentlig politikkutforming Johan Christensen, Universitetet i Leiden
  • Kort kommentar ved Einar Lie, UiO
  • Kort kommentar  (ikke bekreftet)
  • Diskusjon inkludert spørsmål fra salen, ordstyrer Cathrine Holst

 

Program og påmelding: Partnerforums nettside

 

Vel møtt!