Gevinstrealiseringsseminar 18. desember

Program for bedre styring og ledelse har utviklet tre tiltak som sammen skal gi bedre gevinstrealisering og økt tempo i digitaliseringsarbeidet. I tillegg er flere av programmets områder, som for eksempel bedre styring og ledelse, avgjørende forutsetninger for at de gevinster som er forventet av et prosjekt faktisk blir realisert. Derfor er Program for bedre styring og ledelse i staten i år med å arrangere Difis årlige gevinstrealiseringsseminar.

Formålet med seminaret er å vise hvordan man kan jobbe systematisk med gevinstrealisering for å oppnå ønskede effekter av digitaliseringsprosjekter. Målgruppen for seminaret er ledere, gevinsteiere og medarbeidere i offentlig sektor som er engasjert i digitaliseringsarbeidet.

Nett-tvGevinstrealiseringsseminar

Se sendingen her

Se sendingen her

Klikk her for program og påmelding til seminaret.

Tre tiltak for å øke digitaliseringstempo i statlig sektor

Strategisk anvendelse av IKT er en viktig brikke når statlige tjenester og virksomheter skal utvikles til beste for brukerne og samfunnet. Program for bedre styring og ledelse har utviklet tre tiltak som sammen skal gi statlige toppledere et godt utgangspunkt for å øke digitaliseringstempo. Tiltakene skal virke godt hver for seg, men vil samlet løfte den strategiske IKT-kompetansen og gi styrket effekt.

Strategisk IKT-kompetanse for toppledere

Skal vi nå målene for digitalisering av offentlig sektor er vi helt avhengig av en toppledelse som setter digitalisering på dagsorden. Difi tilbyr et kompetansetiltak i strategisk IKT-kompetanse for toppledere. Målgruppen er departementsrådens ledergruppe og virksomhetslederne i underliggende virksomheter. Hensikten med tiltaket er å bevisstgjøre topplederne om hvordan digitalisering kan bidra til virksomhetsutvikling, måloppnåelse og bedre tjenester for brukerne.   Kompetansetiltaket består av tre samlinger på tre timer over 3-6 måneder. Samlingene er en arena for faglig påfyll og en arena der topplederne kan reflektere sammen. Difi har ansvaret for å tilrettelegge for at hvert departement får et målrettet program tilpasset egen sektor. Regjeringen har som mål at alle departementene skal ha gjennomført kompetansetiltaket innen 2017.

Her kan du lese mer om strategisk IKT-kompetanse for toppledere.

Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet hjelper statlige virksomheter i å lykkes med digitaliseringsprosjekter. Rådet tilbyr kvalitetssikring i alle faser av digitaliseringsprosjekter, og legger til rette for at virksomheter kan lære av hverandre. Målgruppen er planlagte digitaliseringsprosjekter mellom 10 og 750 millioner kroner. Digitaliseringsrådet er uavhengig og behandle sakene innen tre uker. Det er frivillig å bruke rådet.

Her kan du lese mer om Digitaliseringsrådet.

Medfinansieringsordningen

Medfinansieringsordningen innebærer at statlige virksomheter kan søke om støtte til deler av sine investeringskostnader knyttet til digitaliseringsprosjekter. Prosjektene må være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Her kan du lese mer om Medfinansieringsordningen.

Er de store digitaliseringsprosjektenes tid forbi?  Stor interesse for frokostseminar i regi av Program for bedre styring og ledelse i staten og Difi

Program for bedre styring og ledelse i staten og Difi takker for et spennende frokostmøte mandag 14.09. Foredragsholdere og et aktivt publikum skapte en flott ramme for refleksjoner rundt store digitaliseringsprosjekter. Under finner dere presentasjonene fra frokostmøtet den 14. september, samt opptak fra konferansen.

Bilde_frokostseminar

CW var også tilstede. Les hele saken her Link 

Du kan se alle innleggene i opptak her: Link

Presentasjonene kan du laste ned her:

Klikk her hvis du vil lese Magne Jørgensen sin rapport «Suksess og fiasko i offentlige IKT-prosjekter: En oppsummering av forskningsbasert kunnskap og evidensbaserte tiltak».