Innovasjonspartnerskap – spennende mulighet for modige og ambisiøse offentlige virksomheter!

Innovasjon Norge, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Leverandørutviklingsprogrammet (NHO, KS og Difi) inviterer til skissekonkurranse for offentlig-private innovasjonsprosjekter. De søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som vil utvikle helt nye løsninger i samspill med næringslivet.

Fortsett å lese "Innovasjonspartnerskap – spennende mulighet for modige og ambisiøse offentlige virksomheter!"

Styrking av digitalt førstevalg- hva betyr det for din virksomhet?

Regjeringen har høye ambisjoner for offentlige digitale tjenester. Offentlige tjenester skal fremstå som sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Sektorene må derfor samarbeide. Regjeringen har formulert retningen og ambisjonen med å styrke digitalt

Fortsett å lese "Styrking av digitalt førstevalg- hva betyr det for din virksomhet?"

Digital omstilling er et lederansvar

Jeg blir noen ganger spurt hva den ene tingen er, som er viktigst for å lykkes med digitali­sering. Jeg er helt sikker på at svaret er ledelse. Det betyr ikke at ledere må kunne programmere, eller forstå hvordan elektroniske

Fortsett å lese "Digital omstilling er et lederansvar"

Varig endring gjennom langsiktige mål og løpende leveranser

Christine Bergland er direktør i Direktoratet for e-helse, og har tidligere vært divisjonsdirektør i Helsedirektoratet. Hun har over flere år jobbet systematisk med å etablere nasjonale løsninger i helsesektoren, og fremstår som en leder som evner å skape og

Fortsett å lese "Varig endring gjennom langsiktige mål og løpende leveranser"

Statlige ledere tar grep – er du med?

Program for bedre styring og ledelse i staten jobber for en mer resultatorientert statsforvaltning som jobber smartere og gir bedre tjenester til innbyggerne. Toppledere i staten er nøkkelpersoner for å få dette til. Det er derfor gledelig å se

Fortsett å lese "Statlige ledere tar grep – er du med?"

Samordning – en utfordring med mange muligheter!

Samfunnsutfordringer tar ikke hensyn til sektorinndelinger. Vellykket samordning er ofte en forutsetning for å kunne tilby tjenester som er tilpasset innbyggernes behov. Som en del av Program for bedre styring og ledelse i staten har Difi og DFØ utviklet

Fortsett å lese "Samordning – en utfordring med mange muligheter!"

Etatsstyring mellom politikk og forvaltning: Videreutdanningstilbud ved Institutt for statsvitenskap, Universitet i Oslo

Program for bedre styring og ledelse i staten har som mål at etatsstyringen skal være effektiv med tydelige mål og prioriteringer og frihet i oppgaveløsningen. For å nå dette målet er det satt i gang flere tiltak, og ett

Fortsett å lese "Etatsstyring mellom politikk og forvaltning: Videreutdanningstilbud ved Institutt for statsvitenskap, Universitet i Oslo"

Hva skal egentlig til for å lykkes med IT-prosjekter? En samtale med Magne Jørgensen

Det er så mye som skal til for å lykkes med IT-prosjekter at det er lett å gå seg vill. Professor Magne Jørgensen har brukt mye av sin tid på å trenge inn i jungelen av suksesskriterier og fallgruver,

Fortsett å lese "Hva skal egentlig til for å lykkes med IT-prosjekter? En samtale med Magne Jørgensen"

Samordningsutfordringer? Her har du tre ferske rapporter med gode råd om samordning!

Innbyggerne vil ha gode tjenester tilpasset sin livssituasjon. Det krever at forvaltningen har tettere samarbeid på tvers av sektorene. Samtidig er det stadig flere samfunnsproblemer som strekker seg over flere fagområder og på tvers av departementsinndelinger. For å styrke

Fortsett å lese "Samordningsutfordringer? Her har du tre ferske rapporter med gode råd om samordning!"

Tre nøkler for å øke ledernes handlingsrom

Det finnes et handlingsrom for effektivisering i staten. Men, handlingsrommet bør både utvides og utnyttes bedre. Dette fastslår Difi’s rapport «Nøklene til handlingsrommet», som ble lansert på Forvaltningskonferansen i november 2016. God ledelse i omstillingsprosesser utgjør en stor forskjell.

Fortsett å lese "Tre nøkler for å øke ledernes handlingsrom"