Gevinstrealiseringsseminar 18. desember

Program for bedre styring og ledelse har utviklet tre tiltak som sammen skal gi bedre gevinstrealisering og økt tempo i digitaliseringsarbeidet. I tillegg er flere av programmets områder, som for eksempel bedre styring og ledelse, avgjørende forutsetninger for at

Fortsett å lese "Gevinstrealiseringsseminar 18. desember"

Tre tiltak for å øke digitaliseringstempo i statlig sektor

Strategisk anvendelse av IKT er en viktig brikke når statlige tjenester og virksomheter skal utvikles til beste for brukerne og samfunnet. Program for bedre styring og ledelse har utviklet tre tiltak som sammen skal gi statlige toppledere et godt

Fortsett å lese "Tre tiltak for å øke digitaliseringstempo i statlig sektor"

Departementenes styring av underliggende virksomheter virker å være mindre detaljert i 2015 enn i 2012

Jonas Kjærvik og Jostein Askim ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo har ferdigstilt en rapport om «Etatsstyring i praksis: En kartlegging av departementenes målstyring av underliggende virksomheter». Færre mål En innholdsanalyse av tildelingsbrevene til 70 virksomheter viser at norske

Fortsett å lese "Departementenes styring av underliggende virksomheter virker å være mindre detaljert i 2015 enn i 2012"

Stor interesse for offentlig sektor i endring

Produktivitetskommisjonen og program for bedre styring og ledelse i staten er meget fornøyde med den store oppslutningen om sitt frokostseminar 9. november. Det var om lag 140 deltakere i salen og cirka 80 som fulgte arrangementet direkte via nett-tv. Hvis

Fortsett å lese "Stor interesse for offentlig sektor i endring"

Hvordan kan du tilpasse lederplakaten i staten til din virksomhet?

«Det er toppledernes oppdrag å tilpasse innholdet i plakaten til den virksomheten de leder. Vi driver med mye forskjellig i offentlig sektor, men ledelsesprinsippene gjelder for alle» sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Her får du tips og eksempler på hvordan du kan tilpasse lederplakaten i staten til din virksomhet.

Fortsett å lese "Hvordan kan du tilpasse lederplakaten i staten til din virksomhet?"