Arrangementer

Her en liste over relevante arrangementer innenfor styring og ledelse.

Arrangementer innad i staten

Her er en liste over konferanser

[eo_events event_category=»kmd»]

%start{j M Y}%
%event_title%
%event_venue%

[/eo_events]

Eksterne arrangementer

Her kommer det en liste over andre relevante arrangementer

[eo_events event_category=»eksterne»]

%start{j M Y}%
%event_title%
%event_venue%

[/eo_events]