Hvordan kan statlige virksomheter få større innflytelse over den statlige arbeidsgiverpolitikken?

April 2016 lanserte Kommunal- og moderniseringsdepartementet en arbeidsgiverstrategi for 2016 – 2020. Nå har de opprettet et interimsråd av toppledere som skal foreslå hvordan virksomhetene i staten kan samordne seg for å få større innflytelse over den statlige arbeidsgiverpolitikken. – Vi bør ha mindre politisk styring av arbeidsgiverfunksjonen og mer innflytelse fra arbeidsgiverne i staten, sier kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Staten har som mål å være en moderne og attraktiv arbeidsgiver som klarer å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere. I statens arbeidsgiverstrategi er det lansert tre hovedstrategier for å nå dette målet. En av hovedstrategiene er at virksomhetenes rolle og ansvar i utviklingen og gjennomføringen av den statlige arbeidsgiverpolitikken skal klargjøres og styrkes. Hvordan de bør samordne seg for å kunne styrke sin rolle og sitt ansvar i utvikling av den felles statlige arbeidsgiverstrategien, i forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår, utforming av regelverk og utviklingsoppgaver, skal foreslås av et interimsråd bestående av utvalgte virksomhetsledere. Interimsrådet ble etablert 27. mai 2016 og skal sende over sine forslag til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 1. oktober 2016.

Klikk her hvis du vil lese mer om statens arbeidsgiverstrategi for 2016 – 2020.

Klikk her hvis du vil lese mer om interimsrådet.

Kategorier: Bedre ledelse