Regjeringen ønsker mindre detaljstyring og mer vekt på ledelse i NAV

Regjeringen foreslår en rekke tiltak som skal gjøre NAV bedre i stand til å få folk i jobb. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie la 20. mai i år frem stortingsmeldingen NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet. NAV skal jobbe på en smartere og enklere måte, og være mindre opptatt av tellekanter. Økt lokal handlefrihet gir NAV-kontorene bedre mulighet til å skreddersy løsninger for den enkelte.

NAV st.melding

Et utvalg tiltak i meldingen:

  • Mer vekt på kvalitet og resultater for arbeidssøkerne, mindre på telling av tiltaksplasser.
  • Gi NAV-kontoret større mulighet til å gjennomføre tiltak i egen regi.
  • Flere selvbetjeningsløsninger.
  • Økt samarbeid mellom stat og kommune om digitalisering av brukermøtene i NAV-kontorene.
  • Gi NAV-kontorene økt myndighet og handlefrihet.
  • Mindre detaljstyring og mer vekt på ledelse.
  • Oppfordre til enhetlig ledelse.
  • Stimulere til større NAV-kontor – økt kompetanse på hvert kontor.

Klikk her hvis du ønsker mer informasjon om regjeringens forslag til tiltak for å gjøre NAV bedre i stand til å få folk i jobb.

Klikk her hvis du vil lese vårt intervju med NAV-direktør Sigrun Vågeng om ledelse.