Stor bredde i prosjektene i Digitaliseringsrådet

Siden oppstarten i januar 2016 har Digitaliseringsrådet behandlet prosjekter i Husbanken, Sjøfartsdirektoratet, Brønnøysundregistrene og Arkivverket. De har gitt råd til små prosjekter med konkrete problemstillinger, ambisiøse prosjekter som skal gi nye felleskomponenter og strategiske råd i tilknytning til store programmer.

Klikk her for å lese om virksomhetenes og Digitaliseringsrådets erfaringer så langt.