Det er planlagt to heldagsmøter mellom ekspertgruppen og referansegruppen. Første møte er 2.11.2017 og andre møte 27.9.2018. Begge møtene vil være på Universitetet i Bergen.
Formålet med møtene er å lytte til innspill fra medlemmene i referansegruppen om problemsstillinger og temaer som de mener er relevante for ekspertgruppens mandat og videre arbeid. Videre ønsker ekspertgruppen innspill og forslag fra referansegruppen på de råd og anbefalinger som ekspertgruppen har kommet fram til om hvordan barnehagelærerrollen kan styrkes og videreutvikles.

Følgende aktører er med i referansegruppen:

 • Pedagogstudentene i UDF, Hedda Eia Vestad
 • Følgegruppen BLU, Mimi Bjerkestrand
 • KS, Trond Kalhagen
 • Storbynettverket, Torunn Marthe Stornes
 • Fagforbundet, Ingri Bjørnevik
 • LDO, Knut Oftung
 • FUB, Marie Skinstad-Jansen
 • Utdanningsdirektørenes AU, Grete Hovde Parr
 • Utdanningsdirektørenes AU, Sølvi Ona Gjul
 • NSO, Frank Alexander Brain
 • UHR ved NRLU, Helene Lund
 • PBL, Jørn Tommy Schjeldrup
 • UDF, Morten Solheim
 • Faglig råd for PPT, Lena Johansen
 • Sametinget