Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag.

Vedlegg til rapporten:

 

Feltstudie:

 

Se andre dokumenter her.

 

Rapporten i media:

Ny rapport: Reiser kritiske spørsmål rundt flere sider av barnehagelærerollen

10 punkter fra ekspertenes rapport om barnehagelærerne

– Åpner for å tenke nytt rundt organiseringen i barnehagene

Sanner: – Rapporten om barnehagelærerrollen kommer på riktig tidspunkt

Rapport om barnehagelærerrollen: – Flere barnehagelærere bør ha master