Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag.

Vedlegg til rapporten:

Barnehagelærerrollen i dag og i fremtiden – en kortversjon av ekspertrapporten med fokus på tilrådingene

Sammendrag av Ekspertrapporten om barnehagelærerrollen på engelsk. The kindergarten teaching profession – present and future

Feltstudie:

Se andre dokumenter her.

Rapporten i media: