Formålet med arbeidet er å beskrive, tydeliggjøre og analysere hvordan barnehagelærerrollen utøves, både i det pedagogiske arbeidet med barna og i ledelse og veiledning av de andre ansatte i barnehagen. Gruppen skal også gi råd og anbefalinger om hvordan profesjonen og utdanningen kan videreutvikles for å sikre høy kvalitet i fremtidens barnehager.

Mandat til ekspertgruppen

Ekspertgruppens rapport

Vedlegg til rapporten:

Feltstudie:

Fotokreditering: Høgskolen i Sørøst-Norge, Maciej Krawczyk