Da kan du sende en mail til sekretariatet.

Professor Kjetil Børhaug  inviterer til innspill fra flere i sektoren.

Det er viktig for ekspertutvalget å få innsikt i relevante temaer, problemsstillinger og forskning på barnehage. Da kan du skrive et notat på 1-2 sider og sende til oss.
Gi beskjed dersom dere vil reservere dere for at notatet/dokumentasjonen blir publisert her på nettsiden.

Vi ser fram til innspill fra dere.