Aktiviteter gruppen gjør:

  • Har møter og diskusjoner i ekspertgruppen
  • Leser mye av forskningen som finnes om barnehagelærerrollen
  • Inviterer fag-og forskningsmiljøer til å dele forskning med oss
  • Har møter med interesseorganisasjoner
  • Innhenter relevant dokumentasjon

Referater fra møtene i ekspertutvalget

Referat fra ekspertutvalget barnehagelærerrollen

Dokumentasjon

Her finner du lenker til offentlige dokumenter, nettsider, publikasjoner og rapporter som ekspertgruppen samler inn.

Offentlige dokument

Aktuelle lenker

Rapporter

Nettsider