Ekspertgruppen rundt møtebordet

Oversikt over møtene i ekspertgruppen i perioden 2017-2018

  • 19.9, Oslo, Kunnskapsdepartementet
  • 20.10, Oslo, Gardermoen
  • 30.11, Oslo, HIOA
  • 15.1–16.1, Bergen
  • 27.2-28.2, Oslo
  • 4.4-5.4, Oslo
  • 22.5-23.5, Bergen
  • 13.9, Oslo
  • 26.10, Oslo