Dette skal være utgangspunkt for forslag til hvordan barnehagelærerrollen kan utvikles. Barnehageloven og rammeplanen, og endringene i barnehagesektoren ligger til grunn for arbeidet.

Ekspertgruppens rapport

Vedlegg til rapporten:

Feltstudie:

Fotokreditering: Høgskolen i Sørøst-Norge, Tine Poppe