Select Page

Offentleg journal

Søkbar postjournal for Valdirektoratet er tilgjengeleg via Offentleg elektronisk postjournal (OEP).

I OEP kan du sjå dokumentdetaljar, bestille innsyn i dokument, og skrive ut eller lagre postjournalar.

Saksdokumenta i Valdirektoratet er offentlege så langt det ikkje er gjort unntak i lov eller i medhald av lov. Alle har rett til å gjere seg kjende med det offentlege innhaldet i saksdokumenta i ei bestemt sak, jamfør Offentleglova og Forvaltningslova.

Unntak fra Offentleglova skal i følgje § 2 ha heimel i eller medhald i offentleglova.

>> Søk i OEP

Share This