Maler

DSS tilbyr to maler (temaer) som utgangspunkt for nettsteder til departementene og Statsministerens kontor.

Hovedmalen vår, DSS Standardtema, er egenutviklet, og baserer seg på dagens regjeringen.no. Denne malen benyttes for nettsteder som er nært knyttet opp til eierdepartementet eller til regjeringen.no, og som skal ha et offisielt preg. Her er det mulig å legge til et toppbanner for å sette visuelt preg på nettstedet, men ellers er det ikke så store designmessige endringer som kan gjøres.

Den andre malen, DSS Divi, gir mer frihet når det gjelder visuelt uttrykk og struktur. Den brukes der departementene ønsker å bruke egne designelementer, eller der det ikke er departementet som står som avsender, men for eksempel et utvalg eller en kommisjon.

DSS Standardtema

Vårt offisielle tema, som baserer seg på designelementer fra dagens regjeringen.no.

 

dssstandardmal_gronnagenda

 

Divi

Divi er et innkjøpt tema med litt slakkere tøyler, der vi ut ifra en grunnmur kan utforme sider med et helt annet personlig prev, og ta i bruk farger, bilder og designelementer på en helt annen måte.
divi_test_tema

Forhåndsvisning av Divi hos utviklerens nettside

Generell dokumentasjon om Divi-temaet: http://www.elegantthemes.com/gallery/divi/documentation/

Mer om Divi-byggeren: http://www.elegantthemes.com/gallery/divi/documentation/builder-overview/

Her er en video om bruk av Divi-byggeren

Eksempler på sider vi har laget med Divi: