Opptak fra konferansen

 

Del 1 – Kjønn og samfunn

Velkomstord ved statssekretær Rikke Høistad Sjøberg

Presentasjon av utvalgsarbeidet ved Camilla Stoltenberg, leder av Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner (Stoltenbergutvalget)

Presentasjon av hovedfunn fra OECDs kommende landrapport om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner i Norge ved Soumaya Maghnouj, politisk analytiker, OECD

Presentasjoner og paneldebatt med 

  • Øystein Gullvåg Holter, professor, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, Kjønnsroller, stereotypier og forskjeller i utdanningsløpet
  • Simen Markussen, seniorforsker, Frischsenteret, Klassereiser og utdanningens betydning
  • Liza Reisel, forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon, Institutt for samfunnsforskning, Betydningen av et kjønnsdelt arbeidsmarked

Nett-tvÅpen konferanse på Litteraturhuset 5.april – Del 1

Se sendingen her

Se sendingen her

 

Del 2 – Gutters utfordringer i utdanningsløpet

 

Presentasjoner og paneldebatt med

  • Elisabeth Brekke Stangeland, universitetslektor, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger, Språkutvikling i barnehagen
  • Bengt Persson, Högskolan i Borås, professor i specialpedagogik, Sverige og Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, Hvorfor er gutter overrepresentert i spesialundervisningen?
  • Miriam Evensen, postdoktor, Folkehelseinstituttet, Konsekvenser av psykiske helseplager blant ungdom

Nett-tvÅpen konferanse på Litteraturhuset 5.april – Del 2

Se sendingen her

Se sendingen her

 

Del 3 – Kjønnsforskjeller i barns og unges utvikling

Presentasjoner og paneldebatt med

  • Ingunn Størksen, professor, Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger, Kjønnsforskjeller i overgangen mellom barnehage og skole
  • Ingeborg Foldøy Solli, førsteamanuensis, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, Aldersforskjeller og skoleprestasjoner
  • Kristian Koerselman, seniorforsker, Finsk institutt for utdanningsforskning og Jyväskylä økonomi- og handelshøgskole, Gutter, jenter og puberte

Avsluttende kommentar ved Camilla Stoltenberg, leder av Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner (Stoltenbergutvalget)

 

Nett-tvÅpen konferanse på Litteraturhuset 5.april – Del 3

Se sendingen her

Se sendingen her

 

Her kan du lese mer om programmet og informasjon om temaene som ble tatt opp.

Utvalgsleder Camilla Stoltenberg holdt en presentasjon om utvalgets mandat og arbeid.

Soumaya Maghnouj, politisk analytiker ved OECD, presenterte funn om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner i Norge i forhold til andre OECD land.

Én av tre paneldebatter som diskuterte årsaker til, konsekvenser av og tiltak for å motvirke kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Her: Øystein Gullvåg Holter, Simen Markussen og Liza Reisel, samt ordstyrer Nils August Andresen.