Fra venstre: Terje Ogden, Rune Hausstätter, Arne Lervåg, Mats Kirkebirkeland, Hanan Abdelrahman, Rahman Akhtar Chaudry, Camilla Trud Nereid, Katrine Vellesen Løken, Mats Monsen, Ingrid Fylling og Camilla Stoltenberg

Utvalget

  • har jevnlig utvalgsmøter der vi diskuterer sentrale problemstillinger og fremgangen i utvalgets arbeid
  • møter folk som vil si sin mening
  • møter interesseorganisasjoner som vil bidra med sin kunnskap
  • møter personer med erfaring fra sektor
  • inviterer ulike personer som kan mye om forskning på feltet og har erfaringer de vil dele med oss
  • skaper arenaer for diskusjon
  • mottar skriftlige innspill om hva som bør inkluderes i utvalgets arbeidet
  • leser mye av forskningen som finnes om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner
  • setter ut oppdrag for å få mer kunnskap om årsaker til og tiltak mot kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner
  • har oppsøkende virksomhet i regionene og prøver å besøke sektor og forskningsmiljøer i hele landet

Møtereferater fra utvalget

Kommende arrangementer

5. april 2018
Konferanse på Litteraturhuset i Oslo

23. mai 2018
Innspillskonferanse i Nord-Norge

28. mai 2018
Innspillskonferanse i Trondheim

30. mai 2018
Innspillskonferanse i Bergen