Om utvalget

Utvalgsmedlemmer riktig bilde

Bak fra venstre: Annette Drangsholt, Ivar Stokkereit, Rune Øygarden, Sissel Stenberg, Osmund Kaldheim

Foran fra venstre: Torill Vebenstad, Gunn Strand Hutchinson, Mona Keiko Løken, Bernadette Kumar

Offentlig utvalg om grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming består av:

 • Osmund Kaldheim (utvalgsleder), rådmann i Drammen kommune
 • Sissel Stenberg, kommunepolitiker i Stavanger
 • Gunn Strand Hutchinson,  dosent i sosialt arbeid ved Universitetet i Nordland og tidligere nestleder i NFU
 • Torill Vebenstad, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Hordaland
 • Mona Keiko Løken, rettsfullmektig i Trygderetten
 • Rune Øygarden, enhetsleder for arbeid/aktivitet og voksenopplæring i Ringsaker kommune
 • Ivar Stokkereit, juridisk rådgiver i Unicef
 • Annette Drangsholt, styreleder i Autismeforeningen
 • Bernadette Kumar, lege og direktør ved Nakmi

Sekretariatet består av:

 • Maren Anna Dam (sekretariatsleder)
 • Cecilie Håkonsen Sandness
 • Ida Helene Henriksen

Utvalget har en bredt sammensatt referansegruppe som skal bidra med innspill. Her kan du se hvem som sitter i referansegruppa:

Medlemmer i referansegruppa

Foreløpig møteplan med tema