Overlevering av NOU 2016: 17 På lik linje

Mandag 3. oktober mottok barne- og likestillingsminister Solveig Horne Rettighetsutvalgets NOU 2016: 17 På lik linje. Utredningen vil bli sendt på høring. Rettighetsutvalget avslutter med dette sitt arbeid og takker for gode innspill. Se video fra pressekonferansen...

Forskerseminar for Rettighetsutvalget

Onsdag 4. november arrangerte Bufdir forskerseminar for Rettighetsutvalget. Deltakerne på seminaret var forskere med kunnskap om personer med utviklingshemming eller nedsatt funksjonsevne, forskere med kunnskap om ulike livsområder, og forskere med kunnskap om statlig...

Sekretariatet har hatt møte med Edvard Befring

Sekretariatet har hatt et møte med professor emeritus Edvard Befring fra Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Edvard er opptatt av at barn med lærevansker skal få hjelp så tidlig som mulig. Han mener at barnehagene må settes i stand til å fange...

Er norsk lov i strid med FN-konvensjonen?

Sekretariatet har hatt møte med professor i rettsvitenskap Kjetil Mujezinović Larsen fra Senter for Menneskerettigheter. Han har skrevet en rapport som er aktuell for utvalgets arbeid. I denne rapporten har Kjetil undersøkt konsekvensene av at personer med nedsatt...