Mandag 3. oktober mottok barne- og likestillingsminister Solveig Horne Rettighetsutvalgets NOU 2016: 17 På lik linje. Utredningen vil bli sendt på høring.

Rettighetsutvalget avslutter med dette sitt arbeid og takker for gode innspill.

Se video fra pressekonferansen her.

Last ned utvalgets presentasjon fra pressekonferansen her.

overlevering