Rettighetsutvalget overleverer sin utredning til statsråd Solveig Horne den 3. oktober kl. 08:00.