Sekretariatet var 26. januar i møte med medlemmer fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum kommune (RGB). RGB ble opprettet i 1993 og er for og med mennesker med utviklingshemming. Gruppen jobber for at mennesker med utviklingshemming skal bli hørt i saker som gjelder dem selv, blant annet saker som berører rettigheter, selvbestemmelse og brukermedvirkning. RGB gir råd til politikere og administrasjonen i Bærum kommune. Med på møtet var også medlemmer fra BA-rådet, som er talsmannsordningen for Bærum kommunale arbeidssenter. Både RGB og BA-rådet er representert i Samarbeidsrådet for brukerrådene i Bærum kommune.

Medlemmene av RGB og BA-rådet kom med innspill om hvordan en kan styrke selvbestemmelse, inkludering og deltakelse i spørsmål tilknyttet skole, arbeidsliv, bolig og helse- og omsorgstjenester.

Fra venstre: Tove, Gro og Cecilie (RGB), Martin (BA-rådet) og John Harald (RGB). Måtte gå tidligere: Mathilde og Erik fra BA-rådet og RGB.

Fra venstre: Tove, Gro og Cecilie (RGB), Martin (BA-rådet) og John Harald (RGB). Mathilde og Erik (BA-rådet og RGB) måtte gå tidligere.