Onsdag 4. november arrangerte Bufdir forskerseminar for Rettighetsutvalget. Deltakerne på seminaret var forskere med kunnskap om personer med utviklingshemming eller nedsatt funksjonsevne, forskere med kunnskap om ulike livsområder, og forskere med kunnskap om statlig og kommunal styring.

Formålet med seminaret var at forskerne skulle foreslå konkrete tiltak som kan bidra til at rettighetene til personer med utviklingshemming blir oppfylt på en bedre måte enn i dag. Det ble diskutert hvilke endringer som må til på ulike livsområder. Noen sentrale utfordringer er blant annet:

  • Skole: Hva skal til for å gi elever med utviklingshemming et utbytte av skolegangen?
  • Å bestemme selv: Hvordan øke evne og mulighet til å bestemme selv?
  • Arbeid: Hvordan tilrettelegge for at flere får delta i arbeidslivet?
  • Helse og omsorg: Er det behov for mer og bedre kontroll og tilsyn?
  • Bolig: Bør man ha et maksantall på beboere i bofellesskap?
  • Rettssikkerhet: Er det noen områder hvor norsk lov bryter med FN-konvensjonen om mennesker med nedsatt funksjonsevne?

Til sammen deltok 26 forskere, som alle bidro med viktige og interessante innspill. Utvalget var godt fornøyd med seminaret, som var fylt med gode diskusjoner fra forskere med ulik faglig bakgrunn. Utvalget vil ta med seg endringsforslagene som forskerne foreslo i sitt videre arbeid.

forskerseminar2

Utvalgsleder Osmund Kaldheim presenterer utvalgets mandat og ambisjonen for forskerseminaret.