Rettighetsutvalget

Rettighetsutvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd den 3. oktober 2014. Utvalget skal analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming. Utvalget skal særlig se på selvbestemmelse, rettssikkerhet, skole, arbeid, helse og omsorg og bolig.

Det har vært en positiv utvikling i levekårene for personer med utviklingshemming siden Ansvarsreformen ble gjennomført på begynnelsen av 1990-tallet. Men vi er ikke der vi ønsker å være. Målene for politikken for personer med utviklingshemming er likestilling og likeverd, selvbestemmelse, deltakelse og integrering. Stortingsmeldingen «Frihet og likeverd – om mennesker med utviklingshemming» viser oss at de målene ikke er nådd. Rettighetsutvalgets arbeid skal bidra til en bedre gjennomføring av de politiske målene på flere livsområder.

Vi vil gjerne ha innspill på de ulike temaene som utvalget skal jobbe med. Legg igjen kommentarer på siden som omhandler det temaet du er opptatt av, eller send en e-post til sekretariatet for utvalget.

Her kan du lese mandatet for utvalget (pdf).