Sekretariatet består av:
Thomas Ekeli, sjeføkonom i Folketrygdfondet (leder)
Carl Gjersem, fagdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet
Line Sunniva Østhagen, seniorrådgiver i Olje- og energidepartementet
Hanne Birgitte Laird, fagdirektør i Miljødirektoratet
Bent-Arne Sæther, fagdirektør i Klima- og miljødepartementet
Hege Eliassen, underdirektør i Finansdepartementet
Herbert Kristoffersen, fagsjef i Finansdepartementet
Andreas Marienborg