Se innlegg etter kategori

Kampflykalender november

Kampflykalender november 16 1920x1200Som i oktober så nyttar me eit norsk bilete frå Luke til kalenderen. Dette er «flightline» til 62. skvadron, der de ser dei norske flya til høgre, og dei amerikanske til venstre.

Sjå fleire oppløysingar under:

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)
16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)
4:3 (1600 x 1200 og 1024 x 768)
1280 x 1024

Hvordan vi kan spare flere hundre millioner kroner ved å bestille 12 F-35 i 2017

block-buy-v2Vi skal levere det antall fly Stortinget bestemmer innenfor deres krav til tid, kost og ytelse. Samtidig skal vi hele tiden lete etter bedre måter å gjennomføre anskaffelsen på, ikke minst på kostnadssiden. I forsvarsbudsjettet som ble lagt frem i dag ser dere et eksempel på dette. Gjennom at vi sammen med de andre partnerlandene bestiller fly for flere år om gangen, vil vi kunne presse prisen for hvert enkelt fly ned enda mer. Slik sparer vi flere hundre millioner kroner.

Her vil jeg prøve å forklare litt mer om hvordan dette er mulig. (mer…)

Kampflykalender oktober

Kampflykalender september 16 1920x1200For oktober-kalenderen har me endeleg fått tak i eit flott norsk bilete frå Luke – de finn fleire gode nye F-35-bilete frå basen i mediearkivet på Forsvaret.no.

Sjå fleire oppløysingar under:

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)
16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)
4:3 (1600 x 1200 og 1024 x 768)
1280 x 1024

Lack of perfection does not mean disaster – how I read test reports as a pilot

Major Morten "Dolby" Hanche prepares for a flight at Luke Air Force Base on 16 August 2016.

Major Morten «Dolby» Hanche prepares for a flight in an F-35 at Luke Air Force Base on 16 August 2016. Photo: Norwegian Armed Forces

Kampflybloggen (The Combat Aircraft Blog) is the official blog of the Norwegian F-35 Program Office within the Norwegian Ministry of Defence. The author of this post, Major Morten «Dolby» Hanche, has more than 2200 hours behind him in the F-16, he is a U.S. Navy Test Pilot School graduate, and on 10 November 2015 he became the first Norwegian to fly the F-35. He now serves as an instructor pilot with the 62nd Fighter Squadron at Luke Air Force Base in Arizona. This post is an updated version of an article first published in Norwegian.

Yet again, information from the «Director Operational Test & Evaluation» (DOT&E) has stirred critics into a frenzy over the F-35. The fact that the information was leaked seems to have agitated people even more. (We have our hands on classified documents!  Now we know it all!)  Yet again, the leaked memo described aspects of the F-35 which need improvement.  Yet again, the report resulted in press articles which painted a pretty sinister picture of the F-35.  The article featured in POGO («F-35 May Never Be Ready for Combat») serves as one such example.

I finished up writing this article before getting ready to fly another sortie in the F-35. Based on my own experiences flying the F-35A, I feel that the media´s interpretation of the previous DOT&E report is influenced heavily by unrealistic expectations – something which seems to be a trend.  I don´t see the point in countering every claim that´s being brought up.  First off, it´d make for a very long article.  Secondly, I would not be dealing with the bigger problem, which in my mind is a lack of understanding. (mer…)

Våre kommentarar til Dagbladet om kampflykostnadane

Skrudde ned DagbladetFredag trykka Dagbladet ein artikkel der dei hevda at me har «skrudd ned» kostnadane for kampflyprogrammet i eit svar til Stortinget. Etter at artikkelen vart publisert har me hatt ei epostutveksling med journalisten der me prøver å forklare korleis dette heng saman, og då me har snakka med fleire andre som og er usikre på kva dei skal tru etter å ha lese artikkelen, så publiserer me forklaringane me har sendt Dagbladet. Håper dette kan vere med på å gjere dette litt klårare.

Anbefaler og innlegget frå programdirektøren i juni om valuta, og utviklinga i kampflykostnadane. (mer…)