Se innlegg etter kategori

Derfor er jeg kritisk til Lockheed Martin i uttalelsene til Aviation Week

Norske flygere og teknikere under trening for å forberede mottak av første fly på Ørland i november. Foto: Lockheed Martin

Norske flygere og teknikere under trening for å forberede mottak av første fly på Ørland i november. Foto: Lockheed Martin

I november kommer første norske F-35 til Norge, og på Luke Air Force Base jobber norske flygere og teknikere på spreng for å bli klare. De er nå i rute for å sikre at når flyene lander i Norge så kan vi fly og operere flyene selv, akkurat som planlagt. Produksjonen av flyene er også i rute, og som de norske flygerne på Luke har sagt så er vi godt fornøyd med hvordan de fungerer, og hvordan partnerskapet jobber sammen med industrien med å korrigere de uunngåelige feilene og manglene et slikt avansert fly vil ha.

Likevel er det ett område hvor vi ikke er helt i mål, og det er i forberedelsene for å understøtte den fremtidige driften av flyene i Norge. Selv om Forsvaret skal ha ansvar for å drifte egne fly, så skal industrien i tråd med avtalene vi har inngått gjennom partnerskapet levere både støttesystemene, det nødvendige utstyret og reservedelene vi trenger til å gjøre dette. Ikke bare før flyene kommer, men også etterforsyne skvadronene når flyene tas i bruk og i tiden etterpå. Her ser vi i dag en risiko, ikke minst fordi industrien skal støtte ved etableringen av nesten 30 nye baser over hele verden frem mot 2020, noe som vil sette store krav til dem som selskaper. Her forventer vi at de legger frem gode og detaljerte planer for hvordan løsningene skal se ut, hvordan de ligger an for å etablere løsningen og eventuelle områder der de ser risiko knyttet til etableringen. Der det er risiko forventer vi også en plan for hvordan de jobber for å redusere denne risikoen. Det vi har sett så langt har ikke vært godt nok fra Lockheed Martins side. Da holder vi de ansvarlig, og da sier vi i fra slik vi skal gjøre. Vi skal være krevende kunder!

Så hva gjør vi med denne risikoen? Sammen med programkontoret i USA jobber vi tett med Lockheed Martin og de andre involverte aktørene for å forsikre oss om at det er realistiske planer på plass, og at de håndterer risiko på en god måte. Vi må altså skape en trygghet for at alt vil fungere som forventet i november og at vi får det vi betaler for. Da løsningen som etableres i Norge skal være en integrert del av en global løsning der alle nasjoner har sine egne lover og regler å forholde seg til er ikke dette en enkel sak for industrien. Derfor mener vi det nå må settes inn ekstra innsats fra Lockheed Martin sin side som hovedleverandør, da det første utstyret til Norge allerede er på vei. Dette er ikke en arbeidsmetodikk som er unik for dette programmet, og det er heller ikke en krise at det lyser noen røde lamper på forskjellige stadier i et prosjekt. Heller ikke denne gangen.

Allerede neste uke skal jeg i nok et møte i USA om forberedelsene for etableringen på Ørland, og vi har en klar forventning om at Lockheed Martin har tatt grep og at vi vil kunne spore resultater av dette arbeidet der. Det handler om å redusere risiko.

Vi har sagt veldig tydelig at vi skal være åpne om både det som går bra, og det som går mindre bra i anskaffelsen av F-35. Vi skal selvsagt være rimelige overfor Lockheed Martin, og vi gir de muligheter til å rydde opp før vi går ut og kommenterer offentlig. Her har de så langt ikke klart å gjøre det på en god nok måte, og når Aviation Week da spør om vi ser utfordringer rundt forberedelsene så svarer vi naturligvis ærlig på det. Vi tviler ikke på at F-35 vil bli en utrolig verdifull kapasitet for hele Forsvaret i årene fremover, men Forsvaret har et stramt tidsskjema for å bli klare til å ferdigstille den første operative skvadronen i 2019. Da må Lockheed Martin vise sine kunder at de kan bli like gode på å understøtte som på å levere fly. Jeg har god tro på at vi kommer i mål, men det stiller krav til både oss og til industrien – og til at vi er tydelige og sier fra når noe ikke er godt nok.

Ny amerikansk forsvarsminister ønsker gjennomgang av F-35-programmet   

Det er hangarskipsversjonen av F-35 som nå skal sammenlignes med en oppgradert versjon av et eldre fly som allerede er i tjeneste hos den amerikanske marinen. Foto: Lockheed Martin.

Det er hangarskipsversjonen F-35C som kun kjøpes av USA som nå skal sammenlignes med en oppgradert versjon av et eldre fly som allerede er i tjeneste hos den amerikanske marinen. Foto: Lockheed Martin.

En arbeidsuke etter at han kom inn i jobben har den amerikanske forsvarsministeren bedt om en gjennomgang av F-35-programmet for å se på muligheter til å gjennomføre ytterligere kostnadsreduksjoner. Samtidig understrekes det at dette ikke skal gå på bekostning av de tekniske kravene, og dermed hva flyet teknisk sett kan gjøre. I tillegg ønsker han en sammenligning av hangarskipsversjonen av F-35, den såkalte C-modellen, og en oppgradert versjon av et fly den amerikanske marinen opererer i dag, det såkalte Super Hornet. Norge er som kjent i ferd med å anskaffe A-modellen, som er samme modell som kjøpes av det amerikanske luftforsvaret og de fleste av de andre partnerlandene.

Fra et norsk perspektiv ser vi det ikke som unaturlig at en ny amerikansk regjering ønsker en gjennomgang av et så stort og omfattende program som F-35. Naturligvis ønsker vi også velkommen alle initiativer som bidrar til å få kostnadene ytterligere ned, samtidig som vi får den operative evnen vi har satt krav til. Det er viktig å huske at produksjonskostnadene for hvert enkelt fly allerede er betydelig redusert, og på mange områder er de faktisk redusert mer enn vi hadde tatt høyde for i 2012, og er forventet å reduseres ytterligere i årene som kommer. Kostnadsutviklingen har derfor lenge gått i riktig retning, og vi ser frem til resultatene fra studien som nå vil iverksettes.

Les mer om kostnadsutviklingen i dette innlegget som jeg skrev i fjor sommer.

Ny rapport om F-35 på vei

F-35 Mountain Home

F-35 fra Hill AFB under treningen til første operativ evne for USAF. Foto: USAF

2017 blir ett svært spesielt år for oss i Kampflyprogrammet. Ikke bare skal vi mer enn doble flåten med norske F-35 fra 4 til 10 i løpet av året, men vi skal også få de første flyene til Norge tidlig i november. Det vil si at vi både skal ta imot flere fly enn noen gang før, samtidig som Forsvaret med vår hjelp skal drifte flere enn noen gang, og det på flere steder enn tidligere.

Samtidig er det flere ting som går som vanlig, og det inkluderer de årlige rapportene fra amerikanske revisjons- og testmyndigheter. Disse skaper ofte store medieoppslag, og kan skape et inntrykk av at programmet nå plutselig står overfor nye utfordringer. Det er ikke nødvendigvis tilfelle – som Morten Hanche skrev i fjor sommer så er ikke manglende perfeksjon i utviklingsprogrammer det samme som katastrofe. Utvikling av kampfly er en kompleks prosess hvor vi vil møte utfordringer underveis.

dotelogo2Den første rapporten som nå er på vei er fra direktøren for operasjonell testing og utvikling (DOT&E) – og vi poster her noen punkter som vi også la ut i januar for to år siden, og som er like relevante den dag i dag. Dette er en rapport som produseres årlig etter krav fra kongressen som vil ha jevnlige oppdateringer om status innen alle de største amerikanske forsvarsanskaffelsene. Direktøren og hans stab rapporterer derfor hvert år om status innen en lang rekke ulike programmer, og ikke bare F-35 (fjorårets rapport dekket for eksempel 312 ulike programmer.)

Det som er viktig å vite om denne rapporten er at: (mer…)

Landingsrunden i F-35

norske-f-35-on-approachDette er et innlegg for den reellt flyinteresserte, med en ganske teknisk vinkling (du er advart). Jeg skriver om oppstart av flymaskinen og landingsrunden med F-35A. Jeg ønsker å vise at flymaskinen er brukervennlig i forbindelse med avgang og landing. Dette er relevante egenskaper når vi skal operere fra vinterglatte rullebaner på Ørland, med stiv kuling fra sørvest, men uten instruktør i baksetet som kan redde situasjonen. Glidelanding med F-35A er noe vi også trener på, men det får jeg komme tilbake til siden. (mer…)