Se innlegg etter kategori

«Vi skal gjennom en ufattelig mengde forberedelser»

Jeg skriver om forberedelsene frem mot november, når de norske kampflyene lander på norsk jord for første gang. FOTO: Paul Weatherman

Når kampflyene har landet i Norge, hva skjer da? Kan flyentusiaster og «spottere» vente seg hektisk flyaktivitet med F-35A i dagene og ukene som kommer?

Allerede i november i år lander de første norske F-35A i Norge. I dette innlegget skriver jeg derfor om hva vi skal drive med i tiden etter: Hvordan vi skal forberede oss til å levere en operativ avdeling i slutten av 2019. Jeg mener det er viktig å skape forståelse for hva vi har planlagt å gjøre. Ikke minst fordi det fra utsiden iblant kanskje kan se ut som om vi egentlig ikke gjør så mye. Ved å gå ut tidlig håper jeg at vi kan unngå unødvendige «sensasjoner» i media. Eller i det minste sørge for at «sensasjonene» ikke bunner i misforståelser eller mangel på informasjon fra Forsvaret.

Fem sensasjonelle saker

Som en bonus kommer jeg en av de kommende dagene til å skrive om seks «sensasjonelle» overskrifter om innføringen av F-35, som kanskje kan bli trykket vinteren 2017/2018. Jeg kommer samtidig til å forsøke å rydde opp i misforståelsene på forhånd, i håp om at norsk media i stedet kan fokusere på noe annet neste vinter. For eksempel hvor heldig stilt det norske Forsvaret er, når også F-35A kommer med på laget.

«Det er slett ikke uvanlig med ganske dårlige værforhold langs norskekysten i midten av november, og en tidlig vinterstorm er alt som skal til.»

Vi planlegger å bringe de første norske F-35A til Norge allerede i første halvdel november. Det blir planlagt med pomp og prakt, og målet er at flyene skal være i landet til den 10. november – på Luftforsvaret sin bursdag! Jeg synes det er fin symbolikk i dette. Samtidig må jeg si at jeg ikke blir direkte sjokkert om «Murphy» skulle finne på å spolere markeringen den 10. Det er slett ikke uvanlig med ganske dårlige værforhold langs norskekysten i midten av november, og en tidlig vinterstorm er alt som skal til. Likevel håper jeg virkelig å få se de nye norske kampflyene fly til Ørland den 10. november 2017. Det blir en merkedag.

Norske værforhold kan være en utfordring under mottaksseremonien på Ørland flystasjon 10. november 2017. FOTO: Kyle Van Der Wagen/USAF

Etter at flyene har ankommet

Det første som kommer til å skje etter at flyene har landet på Ørland, er at Forsvaret vil gjøre en egen mottakskontroll. Dette er en utvidet kontroll i tillegg til hva både Lockheed Martin og amerikanske myndigheter allerede har gjort på Forsvarets vegne. Dette henger sammen med at Forsvaret tar luftdyktighet – arbeidet med å sikre at flymaskiner er trygge å operere – på alvor. Luftdyktighetsarbeidet innebærer et strengere regime enn vedlikehold og EU-kontroll av bilen din – noe jeg som bruker av F-35A setter pris på.

Vi skal gjennom en ufattelig mengde ulike forberedelser før vi er klare til å begynne flyoperasjoner med F-35A i Norge. Jeg har ikke tenkt å forsøke å beskrive alt vi skal holde på med, men jeg har tenkt å skrive noe om hva vil gjøre som direkte forberedelser til flyging.

Lese seg opp på ny programvare

De norske flygerne som skal starte flyging med F-35A i Norge, har fløyet treningen sin til da i maskiner med en eldre programvare. Elevflygingen på Luke Air Force Base foregår med programvaren 3i, mens de nye norske flyene blir levert med den mer moderne 3F. I tillegg vil de norske flyene bli utstyrt med bremseskjerm etter ankomst i Norge. De norske flyene blir unike, i alle fall i første omgang, fordi de er utstyrt med denne bremseskjermen. Bremseskjermen er laget for å gjøre det mulig å operere fra glatte rullebaner, men ingen av skoleflyene på Luke har denne bremseskjermen. Derfor må vi bruke tid på å først lese oss opp på den nye programvaren og på bremseskjerm-systemet.

«Disse prosedyrene må rett og slett sitte når du opererer et enseters kampfly – det er ingen andre til å passe på deg.»

I tillegg til å studere tekniske data og nye prosedyrer, vil vi øve i simulatoren. Vi kommer til å bruke mye tid i simulatoren på å øve grunnleggende ferdigheter, instrumentflyging, landing med bremseskjerm og også introduksjon av den nye programvaren, 3F. Vi kommer til å legge spesiell vekt på å øve instrumentflyging – det å fly i skyer og dårlig vær. Disse prosedyrene må rett og slett sitte når du opererer et enseters kampfly – det er ingen andre til å passe på deg. I utgangspunktet er norske flygere godt drillet i slik flyging, men instrument-prosedyrene blir ikke akkurat skjerpet av flygingen i evig solskinn i Arizona-ørkenen. Derfor må vi ta det pent og bruke tid på å øve oss opp igjen.

I utgangspunktet er norske flygere godt drillet i instrumentflyging, men instrument-prosedyrene blir ikke akkurat skjerpet av flygingen i evig solskinn i Arizona-ørkenen. FOTO: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Øve på instrumentflyging

Mange av disse forberedelsene kommer vi til å være ferdige med før flyene ankommer Norge. Når så både flyene og flygerne er klare i Norge i november, da har vi tenkt å fortsette samme gradvise opptrening også i flyene. Vi begynner med å friske opp de helt grunnleggende ferdighetene, med spesiell fokus på instrumentflyging. Helt først skal vi i tillegg ta høyde for at vi generelt har lite erfaring i å operere F-35A i dårlig vær. Derfor vil vi begrense hvor krevende værforhold vi opererer under, slik at vi får en jevn og forutsigbar (gjen)introduksjon til det å fly i kraftig sidevind, dårlig sikt, i isingsforhold, under et lavt skydekke og på en glatt rullebane. Ingen av disse forholdene er vanlige i Arizona. Det er viktig at vi ikke lar oss rive med, eller at vi blir dyttet fremover, i denne fasen: Vi må få tid til å lære det grunnleggende først, slik at vi mestrer det å operere F-35A under norske forhold.

OT&E kan også gi anbefalinger til ingeniør- og testmiljøet, om en del av flymaskinen viser seg å ikke fungere bra nok i en gitt situasjon. FOTO: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Operativ Test og Evaluering

Når vi har de grunnleggende «administrative» delene av flygingen på plass, vil vi fortsette samme gradvise introduksjon av stridsteknikk og levering av skarpe våpen. Mye av det vi holder på med i tiden fra våren 2018 og fram til høsten 2019 vil høre inn under begrepet Operativ Test og Evaluering (OT&E). OT&E skal kort fortalt finne ut om maskinen og organisasjonen kan løse de ulike oppdragene de er gitt. I tillegg vil OT&E gi operative anbefalinger til Luftforsvaret om hvordan ulike oppdrag bør løses i praksis. OT&E kan også gi anbefalinger til ingeniør- og testmiljøet, om en del av flymaskinen viser seg å ikke fungere bra nok i en gitt situasjon. (Les mer om dette i denne artikkelen: Lack of perfection does not mean disaster).

Unikt for Norge

Et USA-ledet test-team har allerede i flere år drevet OT&E av F-35 i USA. Denne testingen foregår i en skala vi ikke kan drømme om i Norge. Likevel er det slik at vi får tilgang til lærdommen fra testingen gjennom taktikk-dokumentene som Norge kjøper fra USA. Derfor vil ikke Forsvarets OT&E av F-35A gjenta testing som allerede blir gjort i USA. Vi vil fokusere på det som er unikt for Norge, for eksempel å teste samspill med kystkorvetter eller å gi nærstøtte til bakkestyrker. Noen få testpunkter må vi likevel gjenta. Ett eksempel er at vi planlegger på å levere skarpe våpen fra F-35A, selv om dette allerede er gjort i USA. Bakgrunnen er at vi har andre målsetninger med våpenleveringen: OT&E i USA fokuserer på samle mengdedata for presisjon og pålitelighet for et gitt våpen. Vårt mål er ganske enkelt å øve hele kjeden – fra ordren blir gitt og til våpenet treffer målet – slik at vi er sikre på at vi får det til.

Vi trenger arbeidsro i tiden fremover. FOTO: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Ingen snarveier

Gjennom OT&E og dedikert opptrening vil Forsvaret gradvis nærme seg en operativ F-35A-avdeling i 2019. I dette arbeidet finnes det ingen snarveier. Derfor er det viktig at vi som avdeling, gjennom hele perioden, får arbeidsro til å gjøre alle forberedelsene:

  • Vi trenger tiden fram til senhøsten 2019 for å rekke å gjøre alt vi skal igjennom.
  • Vi trenger å bli skjermet for eksternt press, fordi vi i begynnelsen vil være en travel miniorganisasjon. Fordi vi er små, men også fordi vi allerede i utgangspunktet er travle, vil det ofte passe dårlig med oppdukkende krav som: «Støtt øvelse X med to fly» eller «kast glans på XYZ minnemarkering ».
  • Vi trenger forståelse fra alle nivåer i departement og Forsvaret for at tiden fram til operativ leveranse er knapp, og at vi trenger all den tiden for at overgangen til F-35 skal bli sikker og effektiv.

F-35 gjør hele Forsvaret bedre

Generalmajor Morten Klever er gjest hos TV 2 Nyhetskanalen, hvor han forteller om viktigheten av F-35. Foto: Skjermdump/TV 2 Nyhetskanalen

Generalmajor og programdirektør for Kampflyprogrammet Morten Klever, var i dag gjest hos TV 2 Nyhetskanalen, hvor han presiserte viktigheten av F-35.

− F-35 gjør hele Forsvaret bedre, og skal bidra til å forhindre at Norge blir angrepet. Uansett hva slags konflikt eller trussel vi står overfor, vil vi være avhengig av luftkontroll. F-35 styrker vår evne til å støtte sjø- og bakkestyrker og til å avskrekke en potensiell motstander, sa Klever til TV 2 Nyhetskanalen.

Operative F-35 i Europa
Lørdag 14. april sendte U.S. Air Force åtte av sine nye kampfly til Royal Air Force Base i Lakenheath i England. Det er første gang USA har sendt operative F-35A til Europa:

− Det er en svært viktig milepæl for F-35-programmet. Det er positivt at USA er til stede med de nye kampflyene i Europa. Dette legger grunnlaget for viktig alliert øving og trening, og bekrefter amerikansk forpliktelse til å styrke NATO, sier Klever.

Alliert øving og trening i Norge har vært en del av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk i hele etterkrigstiden.

− Det vil være positivt for oss dersom norske F-16 kan trene med amerikanske F-35 fra Lakenheath i England, men vi er per nå ikke kjent med at det er rettet noen konkrete forespørsler fra amerikansk side om å øve og trene med norske fly, forteller Klever.

Tilstedeværelsen av amerikanske F-35A i Europa har ligget i kortene i lang tid. Amerikanske kampfly har vært stasjonert ved Lakenheath i mange år. Det er også på denne basen U.S. Air Force planlegger fast stasjonering av to skvadroner med totalt 54 F-35A fra cirka 2020-21.

Lander på norsk jord i november
Den norske anskaffelsen av F-35 er i rute. I november lander de første norske flyene på norsk jord.

− Fra og med i år vil Norge motta seks nye fly årlig. Tre av dem lander på Luke Air Force Base før sommeren, og tre av dem lander i Norge i november. De nye kampflyene er en av de viktigste investeringene for å styrke kampkraften til Forsvaret, sier Klever.

Fremtidens forsvar er på vei

Martin Tesli under fremleggelsen av Forsvarets årsrapport for 2016. FOTO: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret)

Oberstløytnant Martin Tesli, F-35-flyger og avdelingssjef ved Luke Air Force Base i Arizona, holdt en presentasjon om fremtidens forsvar under fremleggingen av Forsvarets årsrapport i dag.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide mottok i dag Forsvarets årsrapport for 2016 av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. I forbindelse med fremeleggelse av rapporten, holdt Tesli presentasjon om F-35.

Se innlegget til Tesli her (spol fram opptaket 36 minutter).

«Timingen kunne ikke vært dårligere»

Den spesialutviklede bremseskjermen for F-35, skal sørge for at de norske kampflyene lander trygt under krevende værforhold. FOTO: Lockheed Martin

I dag skulle Eskil Amdal starte testingen av bremseskjermen på kampflyet F-35, men må utsette det på grunn av en sykkelskade. Det får ikke innvirkning på programmet som helhet, men det er klart at det er kjedelig likevel, forteller han.

For to uker siden hadde Eskil Amdal en ulykke på sykkeltur i Arizona. Testpiloten i Forsvarsmateriell trener på terrengsykkel regelmessig og har aldri brukket et ben i sitt liv.

− Det er superkjedelig. Jeg er flau og lei meg for at det skjedde. For programmet har det ingen reell «impact». Jeg går glipp av tre fire turer maks, men jeg skulle gjerne ha kommet i gang tidligere, forteller Amdal.

«Vi har et kampflyvåpen som må være klar til enhver tid – uansett værforhold.»

(mer…)

Slik forbereder vi oss til å lande de første norske F-35 på Ørland

De nye norske kampflyene lander på norsk jord høsten 2017. Jeg har blitt intervjuet av nettsiden Airheadsfly.com om hvordan vi forbereder oss til å bringe flyene hjem.

Det blir en stor begivenhet når vi flyr maskinene over Atlanterhavet og lander i Norge for første gang. Luftforsvaret planlegger mottaksseremonien, men detaljene vil komme etter hvert.

I intervjuet med Airheadsfly forteller jeg om hvordan treningen av flygere er lagt opp på Luke Air Force Base. Jeg forteller også om hvordan vi har tenkt å gå fram når vi endelig får flyene hjem og skal begynne trening og testing på Ørland.

Her er et lite utdrag fra intervjuet:

AHF: So you guys will bring the F-35 to Norway later this year. How are you preparing for the ferry flight and subsequent operations in Norway?

Hanche: “We are on track, in terms of both educating technicians and pilots and preparing for the first aircraft arrival. The Norwegian Air Force prepares to bring its first three F-35s to Norwegian soil in November 2017. As usual, we will buy tanker support for the transit leg across the Atlantic.”

AHF: In what way will the Norwegian public be introduced to the F-35?

Hanche: “There will be a reception ceremony at Ørland Main Air Station in south-central Norway, near Trondheim, in November. The planning is however still in the initial phase so we will release more details later.”

AHF: In what way does training in Luke prepare pilots for the Norwegian theater? What adaptations are needed?

Hanche: “The basic course at Luke will prepare our Norwegian students for the role as a wingman – a pilot who is qualified to fly the entire width of the tactical spectrum in the F-35. However, we will have to add on some aspects when we get our young pilots back home to Norway. One perspective is that the perpetual summer conditions found here in Arizona do not lay the foundation for solid instrument flying procedures. Therefore, we will put significant emphasis on brushing up this basic skill, combined with flying in adverse weather conditions. We do not foresee a checkout requirement for the drag chute, but it still has to be done. Lastly, we will focus on training our young pilots on more specific procedures, like executing NATO Quick Reaction Alert (QRA) missions.”

Hele intervjuet kan leses her. Hvordan mener du vi bør motta de norske kampflyene? Del med oss på Twitter!