Se innlegg etter kategori

Besøk fra det danske F-35-programmet

Formålet med møtet er å utveksle erfaringer.

Mens den norske anskaffelsen av nye kampfly til Forsvaret har pågått i snart ti år, besluttet danskene å kjøpe nye kampfly i mai i fjor. Norge og Danmark har lagt til grunn helt forskjellig ambisjonsnivå for kampflyvåpenet. Danskene skal kjøpe 27 kampfly av typen F-35A. Det er den samme flymodellen Norge har gått til anskaffelse av. Det danske F-35-programmet er på besøk i Norge for å høste erfaringer fra Kampflyprogrammet i Forsvarsdepartementet. Programmet går over tre dager og omfatter blant annet besøk til NAMMO og Ørland flystasjon.

 

Dette kommer media til å skrive om F-35A høsten 2017

I dette innlegget vil jeg dele seks saker om innføringen av F-35, som jeg tipper vil stå i media før, under eller etter at de første norske F-35A lander i Norge. FOTO: SSgt Kyle van der Wagen/USAF

I november lander de første norske F-35A i Norge. I forbindelse med innføringen av F-35A i Forsvaret har jeg forsøkt å forutse noen sensasjonspregede overskrifter, som kanskje kan dukke opp i norsk media rundt den tiden.

Det er ikke mange av mine flygerkollegaer som blogger på si (ikke-bloggende kollegaer har kalt meg for «rosablogger», men det tåler jeg …). Den viktigste grunnen til at jeg sa ja til å blogge om F-35, var for å være med på å skape forståelse: Forståelse for hva F-35 er og ikke er og forståelse for hvorfor F-35 er viktig i Forsvaret av Norge.

Sensasjoner i media

På kampflybloggen får jeg mulighet til å gå ut med informasjon tidlig. Ved å gå ut tidlig håper jeg det går an å unngå unødvendige «sensasjoner» i media.  Eller i det minste sørge for at «sensasjonene» ikke bunner i misforståelser eller mangel på informasjon fra Forsvaret.  Vi er travle på alle nivåer for å forberede Forsvaret på F-35. Det blir ikke mindre travelt når lederne våre i tillegg må drive «brannslokking» i media.

Seks klikkvennlige overskrifter

I dette innlegget vil jeg dele seks saker om innføringen av F-35, som jeg tipper vil stå i media før, under eller etter at de første norske F-35A lander i Norge. Med de klikkvennlige overskriftene kommer tilhørende svar og synspunkter. På den måten håper jeg å komme journalistene i forkjøpet. Jeg vil gjøre et forsøk på å rydde opp i misforståelsene.

Hva tror du media kommer til å skrive om? Del med meg på Twitter!

Det stemmer at flytimeproduksjonen vil være lav til å begynne med, og det er flere grunner til dette. FOTO: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

1. «Forsvarets nye kampfly F-35 leverer færre flytimer enn F-16!»

Dette er en overskrift vi kanskje vil lese i norske aviser neste vinter. Det stemmer at flytimeproduksjonen vil være lav til å begynne med. Det er fire grunner til dette:

  • For det første vil F-35-flåten i Norge være liten i 2017 og 2018. Vi tar bare med tre fly til Norge i november 2017. Dette legger i seg selv begrensninger på hvor mange flytimer vi kan produsere.
  • For det andre er den tekniske organisasjonen fortsatt under oppbygging, både med tanke på antall teknikere og hvor mye erfaring de har med å jobbe på F-35A.
  • For det tredje er det slik at også logistikkjeden og -organisasjonen må øves.  Foreløpig er det generelt, på verdensbasis, et underskudd av reservedeler til F-35.  Spesielt i begynnelsen vil dette påvirke oss, fordi vi med en liten flåte ikke har samme mulighet til å «låne» flydeler fra andre maskiner eller fra andre steder i organisasjonen.
  • Det siste jeg vil nevne i denne sammenhengen er at vi den første vinteren vil operere fra midlertidige fasiliteter på Ørland.  Det gjør deler av flyvedlikeholdet mer arbeidskrevende, noe som igjen gir mindre flytid til trening og operasjoner.

Det er bakgrunnen for at det ikke er mulig å presse like mange flytimer ut av F-35 som F-16.

2. «Forsvarets nye F-35A kan ikke fly i dårlig vær!»

Det finnes operative grunner til at vi ikke kan fly like mye med F-35 i startfasen.

Testingen av F-35 på «vinterføre» er planlagt sluttført i løpet av høsten 2017. Du kan lese mer om testing av bremseskjerm her.

I dag har vi derfor midlertidige begrensninger, som setter tak på blant annet hvor sterk sidevind vi kan lande med og hvor glatt rullebanen kan være. Disse midlertidige grensene er gode nok for flyging i Arizona, men de vil iblant hindre oss i å fly hjemme i Norge. Derfor vil det være dager da F-16 kan fly, mens F-35 må stå på bakken. Dette vil endre seg når F-35 er ferdig testet på glatte rullebaner og når bremseskjermen er ferdig integrert. Om alt går etter planen, vil denne testingen bli avsluttet i løpet av vinteren 2017/2018.

I denne sammenhengen vil jeg også nevne at vi i begynnelsen vil begrense oss til å fly i «godvær», for å ta høyde for at vi flygere som gruppe er uerfarne på F-35, og for gi oss selv tid til å bli godt vant med å fly i dårlig vær igjen. Dette gjør vi for å ha en gradvis og styrt introduksjon av F-35 i Forsvaret, med lav risiko hele veien. Vi skal ikke improvisere eller ta snarveier, men følge prinsippet «crawl, walk, run».

Vi skal ikke improvisere eller ta snarveier, men følge prinsippet «crawl, walk, run». FOTO: Malin Instanes/Luftforsvaret

3. «Forsvarets nye kampfly kan ikke løse beredskapsoppdrag!»

De nye kampflyene skal ha initiell operativ evne i 2019, og full operativ evne i 2025.

F-35 kan løse beredskapsoppdrag. Flymaskinen har både programvare og bevæpning som tillater skarpe oppdrag. Likevel velger Forsvaret å ikke bruke F-35 til operative leveranser fram til høsten 2019. Dette gjør vi for å redusere risiko, for å oppnå en koordinert innføring samt for å skjerme avdelingen, slik at den er godt forberedt til å løse operative oppdrag fra og med senhøsten 2019.

Jeg tror det kan bli en overskrift fordi rapporter som DOT&E stadig vekk blir trukket fram. Journalistene har ofte pekt på løsrevne biter fra slike rapporter, som gir et uriktig bilde av virkeligeheten. I tillegg tenker jeg at media kan misforstå ettersom det tar et par år fra vi får flyene i Norge til det i det hele tatt er aktuelt å støtte beredskap med F-35.

4. «Årets store vinterøvelse foregikk uten Forsvarets nye kampfly!»

Forsvaret har allerede planlagt hvilke øvelser F-35A skal delta i etter novemberlandingen.

Allerede nå har Forsvaret en plan for hva vi skal trene på og hva vi skal teste med F-35 i løpet av vinteren 2017/2018 og vinteren 2018/2019.

I denne planen har vi tenkt å bruke flere store øvelser, også vinterøvelsene, som en arena der vi kan ha nytte av å tette enkelte hull i testplanen vår. Det kan for eksempel være å teste samspill og kommunikasjon med en alliert våpenplattform som vi normalt ikke har mulighet til å samarbeide med.

Samtidig er det slik at vinterøvelsen styres etter en plan som ofte fokuserer på å trene kommando- og kontrollapparatet. På denne tiden av innføringsløpet vil vi som avdeling ha større nytte av tid til egentrening. Derfor vil det bli slik at F-35A flyr enkelte oppdrag i vinterøvelsen, uten at Forsvarets F-35A inngår som en regulær deltaker i øvelsen, under kommando av Forsvarets Operative Hovedkvarter.

F-35 skal ha initiell operativ evne i 2019 og full operativ evne i 2025.  FOTO: Staff Sgt Marcy Copeland/US Air Force

5. «Forsvarets nye vidunder flyr ikke, men det gjør F-16!»

Alle kampfly har behov for vedlikehold. F-35 er intet unntak.

Den første vinteren vil Forsvaret kun ha tre F-35 i Norge. Derfor vil vi i perioder oppleve at ingen av disse skrogene er flybare. En slik situasjon kan oppstå om ett eller to fly er inne til planlagt vedlikehold, samtidig som vi får et oppdukkende problem med en flybar maskin, som gjør at også denne må inn til vedlikehold.

6. «Forsvaret hevder at F-35 er bedre enn F-16, men vil likevel ikke sende F-35 i internasjonale operasjoner!»

De nye kampflyene skal innføres trygt og gradvis i tjeneste.

Vi ønsker ikke å delta i internasjonale operasjoner til å begynne med, fordi det vil gå på tvers av planen om en trygg og gradvis innføring av flymaskinen i tjeneste. Samtidig er det slik at organisasjonen på denne tiden er så liten at det ikke finnes ressurser til å støtte internasjonale operasjoner samtidig som Forsvaret driver opptrening og innføring av F-35A hjemme i Norge.  Til sist er det slik at sikkerhetskravene til fasilitetene vi skal operere fra gjør det vanskelig å operere fra baser utenfor Norge i tiden fram mot senhøsten 2019.  Derfor er det både upraktisk og uforsvarlig å forsere innføringen av F-35, og bruke maskinen i skarpe leveranser før senhøsten 2019.

Ris, men også ros

Selv om jeg er kritisk til lettvint journalistisk arbeid, mener jeg også at norsk media gjør en god jobb. Jeg vil derfor til slutt benytte anledningen til å rose norsk media. De gangene jeg har blitt intervjuet, har jeg blitt møtt med seriøsitet og saklighet. Forsvarets kjøp av kampfly innebærer tunge økonomiske analyser og tekniske detaljer, som dedikerte journalister har vært flinke til å sette seg inn i.

«Vi skal gjennom en ufattelig mengde forberedelser»

Jeg skriver om forberedelsene frem mot november, når de norske kampflyene lander på norsk jord for første gang. FOTO: Paul Weatherman

Når kampflyene har landet i Norge, hva skjer da? Kan flyentusiaster og «spottere» vente seg hektisk flyaktivitet med F-35A i dagene og ukene som kommer?

Allerede i november i år lander de første norske F-35A i Norge. I dette innlegget skriver jeg derfor om hva vi skal drive med i tiden etter: Hvordan vi skal forberede oss til å levere en operativ avdeling i slutten av 2019. Jeg mener det er viktig å skape forståelse for hva vi har planlagt å gjøre. Ikke minst fordi det fra utsiden iblant kanskje kan se ut som om vi egentlig ikke gjør så mye. Ved å gå ut tidlig håper jeg at vi kan unngå unødvendige «sensasjoner» i media. Eller i det minste sørge for at «sensasjonene» ikke bunner i misforståelser eller mangel på informasjon fra Forsvaret.

Fem sensasjonelle saker

Som en bonus kommer jeg en av de kommende dagene til å skrive om seks «sensasjonelle» overskrifter om innføringen av F-35, som kanskje kan bli trykket vinteren 2017/2018. Jeg kommer samtidig til å forsøke å rydde opp i misforståelsene på forhånd, i håp om at norsk media i stedet kan fokusere på noe annet neste vinter. For eksempel hvor heldig stilt det norske Forsvaret er, når også F-35A kommer med på laget.

«Det er slett ikke uvanlig med ganske dårlige værforhold langs norskekysten i midten av november, og en tidlig vinterstorm er alt som skal til.»

Vi planlegger å bringe de første norske F-35A til Norge allerede i første halvdel november. Det blir planlagt med pomp og prakt, og målet er at flyene skal være i landet til den 10. november – på Luftforsvaret sin bursdag! Jeg synes det er fin symbolikk i dette. Samtidig må jeg si at jeg ikke blir direkte sjokkert om «Murphy» skulle finne på å spolere markeringen den 10. Det er slett ikke uvanlig med ganske dårlige værforhold langs norskekysten i midten av november, og en tidlig vinterstorm er alt som skal til. Likevel håper jeg virkelig å få se de nye norske kampflyene fly til Ørland den 10. november 2017. Det blir en merkedag.

Norske værforhold kan være en utfordring under mottaksseremonien på Ørland flystasjon 10. november 2017. FOTO: Kyle Van Der Wagen/USAF

Etter at flyene har ankommet

Det første som kommer til å skje etter at flyene har landet på Ørland, er at Forsvaret vil gjøre en egen mottakskontroll. Dette er en utvidet kontroll i tillegg til hva både Lockheed Martin og amerikanske myndigheter allerede har gjort på Forsvarets vegne. Dette henger sammen med at Forsvaret tar luftdyktighet – arbeidet med å sikre at flymaskiner er trygge å operere – på alvor. Luftdyktighetsarbeidet innebærer et strengere regime enn vedlikehold og EU-kontroll av bilen din – noe jeg som bruker av F-35A setter pris på.

Vi skal gjennom en ufattelig mengde ulike forberedelser før vi er klare til å begynne flyoperasjoner med F-35A i Norge. Jeg har ikke tenkt å forsøke å beskrive alt vi skal holde på med, men jeg har tenkt å skrive noe om hva vil gjøre som direkte forberedelser til flyging.

Lese seg opp på ny programvare

De norske flygerne som skal starte flyging med F-35A i Norge, har fløyet treningen sin til da i maskiner med en eldre programvare. Elevflygingen på Luke Air Force Base foregår med programvaren 3i, mens de nye norske flyene blir levert med den mer moderne 3F. I tillegg vil de norske flyene bli utstyrt med bremseskjerm etter ankomst i Norge. De norske flyene blir unike, i alle fall i første omgang, fordi de er utstyrt med denne bremseskjermen. Bremseskjermen er laget for å gjøre det mulig å operere fra glatte rullebaner, men ingen av skoleflyene på Luke har denne bremseskjermen. Derfor må vi bruke tid på å først lese oss opp på den nye programvaren og på bremseskjerm-systemet.

«Disse prosedyrene må rett og slett sitte når du opererer et enseters kampfly – det er ingen andre til å passe på deg.»

I tillegg til å studere tekniske data og nye prosedyrer, vil vi øve i simulatoren. Vi kommer til å bruke mye tid i simulatoren på å øve grunnleggende ferdigheter, instrumentflyging, landing med bremseskjerm og også introduksjon av den nye programvaren, 3F. Vi kommer til å legge spesiell vekt på å øve instrumentflyging – det å fly i skyer og dårlig vær. Disse prosedyrene må rett og slett sitte når du opererer et enseters kampfly – det er ingen andre til å passe på deg. I utgangspunktet er norske flygere godt drillet i slik flyging, men instrument-prosedyrene blir ikke akkurat skjerpet av flygingen i evig solskinn i Arizona-ørkenen. Derfor må vi ta det pent og bruke tid på å øve oss opp igjen.

I utgangspunktet er norske flygere godt drillet i instrumentflyging, men instrument-prosedyrene blir ikke akkurat skjerpet av flygingen i evig solskinn i Arizona-ørkenen. FOTO: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Øve på instrumentflyging

Mange av disse forberedelsene kommer vi til å være ferdige med før flyene ankommer Norge. Når så både flyene og flygerne er klare i Norge i november, da har vi tenkt å fortsette samme gradvise opptrening også i flyene. Vi begynner med å friske opp de helt grunnleggende ferdighetene, med spesiell fokus på instrumentflyging. Helt først skal vi i tillegg ta høyde for at vi generelt har lite erfaring i å operere F-35A i dårlig vær. Derfor vil vi begrense hvor krevende værforhold vi opererer under, slik at vi får en jevn og forutsigbar (gjen)introduksjon til det å fly i kraftig sidevind, dårlig sikt, i isingsforhold, under et lavt skydekke og på en glatt rullebane. Ingen av disse forholdene er vanlige i Arizona. Det er viktig at vi ikke lar oss rive med, eller at vi blir dyttet fremover, i denne fasen: Vi må få tid til å lære det grunnleggende først, slik at vi mestrer det å operere F-35A under norske forhold.

OT&E kan også gi anbefalinger til ingeniør- og testmiljøet, om en del av flymaskinen viser seg å ikke fungere bra nok i en gitt situasjon. FOTO: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Operativ Test og Evaluering

Når vi har de grunnleggende «administrative» delene av flygingen på plass, vil vi fortsette samme gradvise introduksjon av stridsteknikk og levering av skarpe våpen. Mye av det vi holder på med i tiden fra våren 2018 og fram til høsten 2019 vil høre inn under begrepet Operativ Test og Evaluering (OT&E). OT&E skal kort fortalt finne ut om maskinen og organisasjonen kan løse de ulike oppdragene de er gitt. I tillegg vil OT&E gi operative anbefalinger til Luftforsvaret om hvordan ulike oppdrag bør løses i praksis. OT&E kan også gi anbefalinger til ingeniør- og testmiljøet, om en del av flymaskinen viser seg å ikke fungere bra nok i en gitt situasjon. (Les mer om dette i denne artikkelen: Lack of perfection does not mean disaster).

Unikt for Norge

Et USA-ledet test-team har allerede i flere år drevet OT&E av F-35 i USA. Denne testingen foregår i en skala vi ikke kan drømme om i Norge. Likevel er det slik at vi får tilgang til lærdommen fra testingen gjennom taktikk-dokumentene som Norge kjøper fra USA. Derfor vil ikke Forsvarets OT&E av F-35A gjenta testing som allerede blir gjort i USA. Vi vil fokusere på det som er unikt for Norge, for eksempel å teste samspill med kystkorvetter eller å gi nærstøtte til bakkestyrker. Noen få testpunkter må vi likevel gjenta. Ett eksempel er at vi planlegger på å levere skarpe våpen fra F-35A, selv om dette allerede er gjort i USA. Bakgrunnen er at vi har andre målsetninger med våpenleveringen: OT&E i USA fokuserer på samle mengdedata for presisjon og pålitelighet for et gitt våpen. Vårt mål er ganske enkelt å øve hele kjeden – fra ordren blir gitt og til våpenet treffer målet – slik at vi er sikre på at vi får det til.

Vi trenger arbeidsro i tiden fremover. FOTO: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Ingen snarveier

Gjennom OT&E og dedikert opptrening vil Forsvaret gradvis nærme seg en operativ F-35A-avdeling i 2019. I dette arbeidet finnes det ingen snarveier. Derfor er det viktig at vi som avdeling, gjennom hele perioden, får arbeidsro til å gjøre alle forberedelsene:

  • Vi trenger tiden fram til senhøsten 2019 for å rekke å gjøre alt vi skal igjennom.
  • Vi trenger å bli skjermet for eksternt press, fordi vi i begynnelsen vil være en travel miniorganisasjon. Fordi vi er små, men også fordi vi allerede i utgangspunktet er travle, vil det ofte passe dårlig med oppdukkende krav som: «Støtt øvelse X med to fly» eller «kast glans på XYZ minnemarkering ».
  • Vi trenger forståelse fra alle nivåer i departement og Forsvaret for at tiden fram til operativ leveranse er knapp, og at vi trenger all den tiden for at overgangen til F-35 skal bli sikker og effektiv.

F-35 gjør hele Forsvaret bedre

Generalmajor Morten Klever er gjest hos TV 2 Nyhetskanalen, hvor han forteller om viktigheten av F-35. Foto: Skjermdump/TV 2 Nyhetskanalen

Generalmajor og programdirektør for Kampflyprogrammet Morten Klever, var i dag gjest hos TV 2 Nyhetskanalen, hvor han presiserte viktigheten av F-35.

− F-35 gjør hele Forsvaret bedre, og skal bidra til å forhindre at Norge blir angrepet. Uansett hva slags konflikt eller trussel vi står overfor, vil vi være avhengig av luftkontroll. F-35 styrker vår evne til å støtte sjø- og bakkestyrker og til å avskrekke en potensiell motstander, sa Klever til TV 2 Nyhetskanalen.

Operative F-35 i Europa
Lørdag 14. april sendte U.S. Air Force åtte av sine nye kampfly til Royal Air Force Base i Lakenheath i England. Det er første gang USA har sendt operative F-35A til Europa:

− Det er en svært viktig milepæl for F-35-programmet. Det er positivt at USA er til stede med de nye kampflyene i Europa. Dette legger grunnlaget for viktig alliert øving og trening, og bekrefter amerikansk forpliktelse til å styrke NATO, sier Klever.

Alliert øving og trening i Norge har vært en del av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk i hele etterkrigstiden.

− Det vil være positivt for oss dersom norske F-16 kan trene med amerikanske F-35 fra Lakenheath i England, men vi er per nå ikke kjent med at det er rettet noen konkrete forespørsler fra amerikansk side om å øve og trene med norske fly, forteller Klever.

Tilstedeværelsen av amerikanske F-35A i Europa har ligget i kortene i lang tid. Amerikanske kampfly har vært stasjonert ved Lakenheath i mange år. Det er også på denne basen U.S. Air Force planlegger fast stasjonering av to skvadroner med totalt 54 F-35A fra cirka 2020-21.

Lander på norsk jord i november
Den norske anskaffelsen av F-35 er i rute. I november lander de første norske flyene på norsk jord.

− Fra og med i år vil Norge motta seks nye fly årlig. Tre av dem lander på Luke Air Force Base før sommeren, og tre av dem lander i Norge i november. De nye kampflyene er en av de viktigste investeringene for å styrke kampkraften til Forsvaret, sier Klever.

Fremtidens forsvar er på vei

Martin Tesli under fremleggelsen av Forsvarets årsrapport for 2016. FOTO: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret)

Oberstløytnant Martin Tesli, F-35-flyger og avdelingssjef ved Luke Air Force Base i Arizona, holdt en presentasjon om fremtidens forsvar under fremleggingen av Forsvarets årsrapport i dag.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide mottok i dag Forsvarets årsrapport for 2016 av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. I forbindelse med fremeleggelse av rapporten, holdt Tesli presentasjon om F-35.

Se innlegget til Tesli her (spol fram opptaket 36 minutter).